Nytt
CDn & Nothäftet
Barnen
Lyssna & Se
Beställ
KontaktBarnen


På skivan sjunger svenska barn bosatta i Schweiz. Åldern angiven här är
vid inspelningstillfället. Vill du kontakta någon av flickorna, gå till 'Kontakt'.


Ellen 7 år


Charlotte 15 år
Helena 12 år


CDn & Nothäftet
Vilda Frida 14 år


© Lena Victoria & Bertil Lindén
2004 - 2005 Peregrine Music